Nabídka výcviku

Poslušnost

Skupinové kurzy (začátečníci)

Tyto kurzy jsou určeny začátečníkům, jak pejskům, tak i jejich majitelům. Zde se společně učí, první povely a cviky. Je zde kladen důraz na nenásilnou komunikaci psovoda se psem a posilování pozitivní motivace pejska, na které je náš výcvik založen. Počet psů ve skupině maximálně 5 s ohledem na možnost věnovat se každému účastníkovi kurzu co možná nejvíce. Tedy žádné dlouhé čekání v řadě a prostoje, kdy se pes i psovod nudí. Cenu kurzu je 1.800,– Kč za dvanáct lekcí. Doba trvání jedné lekce je cca 45 minut. Propozice společně s přihláškou naleznete v odkazu aktuality

Individuální výcvik

Je určen, jak pro začínající, tak pokročilé psovody. Pomáháme zvládat problémové chování psů a věnujeme se vždy konkrétním požadavkům majitele psa, společně se snažíme dosáhnout daných cílů. Pejska si cvičí sám majitel, pod vedením instruktora. Pomůžeme Vám jak zvládat každodenní situace a jak správně komunikovat se psem, s uchovněním psa, přípravě na složení zkoušky, či bonitaci. Datum a čas individuálního výcviku je po vzájemné dohodě s instruktorem. Snažíme se čas výcviku co možná nejvíce přizpůsobit času klienta.

Výcvik v místě bydliště

Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete navštěvovat cvičiště, je zde možnost individuálně si dohodnout i výcvik v místě Vašeho bydliště nebo na jiném Vámi stanoveném místě, a to zejména v případech odstraňování zlozvyků, vztahujících se k určité lokalitě. Pes je v tomto případě cvičen již na jemu dobře známém místě a není tak stresován z nového prostředí, což některým jedincům může způsobovat jistý problém.Výcvik probíhá v čase dohodnutým s Vámi a instruktorem.

Výcvik s trenérem.

Další z možností je nechat psa vycvičit trenérem a až si osvojí základní povely absolvovat pár lekcí společně s majitelem, aby si i on osvojil jak správně se psem komunikovat. Je možné psa buď dovážet na výcvik, nebo jej můžete u nás na nějaký čas ubytovat, s tím, že se mu budeme každý den věnovat a trénovat potřebné cviky.

Internátní výcvik.

Je možné i umístit psa u nás k internátnímu výcviku, kde po předem domluvené době bude psa cvičit instruktor a poté, co pes zvládne požadovaný stupeň výcviku, absolvuje několik lekcí s majitelem.Cena po dohodě s klientem s přihlédnutím na problematiku výcviku.

Klikr trénink.

Osvojení základního konceptu práce s klikrem, který vede k rychlejší a jasnější komunikaci mezi psem a páníčkem.

Hlídání psů.

Pro klienty kteří u nás trénují, nabízíme v případě potřeby hlídání psa a to jak v kotci, tak i v domácím prostředí. Hlídání může být spojeno s výcvikem.

Trénink ke spolupráci.

Jde o natrénování různých situací jako je spolupráce s veterinářem, aplikaci léků, každodenní manipulace, péče o chrup, srst apod.tak, aby pro psa nebyly stresující.

Veškerý výcvik je bez nepřiměřeného nátlaku a hrubosti na psa a je založen na pro psa srozumitelné komunikaci

Obrany

Individuálním přístupem ke každému jedinci dosahují moji svěřenci dobrých výsledků na zkouškách a závodech. Věnuji se především výcviku sportovní obrany a zvládání psů, kteří mají s obranou, nebo přímo v obraně problém (např.:bázlivost, přílišná horlivost). Výcvik obran probíhá vždy v úterý od 17 hod. a v sobotu od 15.hodin. Skupinu obran pro přihlášení najdete na FB zde


Stopy

Provádíme výcvik zaměřený na přesné stopování. Je určen pro začátečníky i pro pokročilé psovody. Rádi Vám také pomůžeme při problémech vypracování stopy. Výcvik stop probíhá v čase, na kterém se dohodnete s lektorem.