Nabídka výcviku

Poslušnost

Skupinové kurzy (začátečníci)

Tyto kurzy jsou určeny začátečníkům, jak pejskům, tak i jejich majitelům. Zde se společně učí, první povely a cviky. Je zde kladen důraz na nenásilnou komunikaci psovoda se psem a posilování pozitivní motivace pejska, na které je náš výcvik založen. Počet psů ve skupině maximálně 5 s ohledem na možnost věnovat se každému účastníkovi kurzu co možná nejvíce. Tedy žádné dlouhé čekání v řadě a prostoje, kdy se pes i psovod nudí. Cenu kurzu je 1.800,– Kč za deset lekcí. Doba trvání jedné lekce je cca 45 minut. Propozice společně s přihláškou naleznete v odkazu aktuality

Individuální výcvik

Je určen, jak pro začínající, tak pokročilé psovody. Pomáháme zvládat problémové chování psů a věnujeme se vždy konkrétním požadavkům majitele psa, společně se snažíme dosáhnout daných cílů. Pejska si cvičí sám majitel, pod vedením instruktora. Na přání je však možné, aby pejska cvičil přímo instruktor. Pomůžeme Vám jak zvládat každodenní situace a jak správně komunikovat se psem, s uchovněním psa, přípravě na složení zkoušky, či bonitaci. Datum a čas individuálního výcviku je po vzájemné dohodě s instruktorem. Snažíme se čas výcviku co možná nejvíce přizpůsobit času klienta.

Výcvik v místě bydliště

Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete navštěvovat cvičiště, je zde možnost individuálně si dohodnout i výcvik v místě Vašeho bydliště nebo na jiném Vámi stanoveném místě, a to zejména v případech odstraňování zlozvyků, vztahujících se k určité lokalitě. Pes je v tomto případě cvičen již na jemu dobře známém místě a není tak stresován z nového prostředí, což některým jedincům může způsobovat jistý problém.Výcvik probíhá v čase dohodnutým s Vámi a instruktorem.

Výcvik s trenérem.

Další z možností je nechat psa vycvičit trenérem a až si osvojí základní povely absolvovat pár lekcí společně s majitelem, aby si i on osvojil jak správně se psem komunikovat. Je možné psa buď dovážet na výcvik, nebo jej můžete u nás na nějaký čas ubytovat, s tím, že se mu budeme každý den věnovat a trénovat potřebné cviky.

Klikr trénink.

Osvojení základního konceptu práce s klikrem, který vede k rychlejší a jasnější komunikaci mezi psem a páníčkem.

Trénink ke spolupráci.

Jde o natrénování různých situací jako je spolupráce s veterinářem, aplikaci léků, každodenní manipulace, péče o chrup, srst apod.tak, aby pro psa nebyly stresující.

Veškerý výcvik je bez nepřiměřeného nátlaku a hrubosti na psa a je založen na pro psa srozumitelné komunikaci

Obrany

Individuálním přístupem ke každému jedinci dosahují moji svěřenci dobrých výsledků na zkouškách a závodech. Věnuji se především výcviku sportovní obrany a zvládání psů, kteří mají s obranou, nebo přímo v obraně problém (např.:bázlivost, přílišná horlivost). Výcvik obran probíhá vždy v úterý od 17 hod. a v sobotu od 15.hodin. Skupinu obran pro přihlášení najdete na FB zde


Stopy

Provádíme výcvik zaměřený na přesné stopování. Je určen pro začátečníky i pro pokročilé psovody. Rádi Vám také pomůžeme při problémech vypracování stopy. Výcvik stop probíhá v čase, na kterém se dohodnete s lektorem.